Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Gdańskim to studia, które pozwolą ci zrozumieć ludzi i inne kultury Specyfiką Etnologii w Gdańsku są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio poznają ludy Ameryki Południowej, Japonii, Australii i Nowej Gwinei, studia nad kulturami i tradycjami Pomorza i rozwinięta współpraca z instytucjami kulturalnymi regionu. Jest to nowoczesny kierunek kształcenia koncentrujący się na poznawaniu świata przez poznawanie ludzi.


Przedmiot studiów, sprawia wrażenie rozmytego i niesprecyzowanego. Z tej pozornej wady można uczynić bardzo wielką zaletę. Student tego kierunku ma niezwykle szerokie możliwości specjalizacyjne. Na swojej uczelni znajdzie profesorów, którzy prowadzą prace dyplomowe w bardzo różnych zakresach, takich jak film, kultura popularna, komunikacja, czy fotografia. Praktycznie wszystko, co wytwarza człowiek w formach materialnych i niematerialnych może stać się przedmiotem zainteresowania kulturoznawcy. Studia na tym kierunku to przedłużenie licealnej nauki przedmiotów humanistycznych.


Paradoksy Kulturoznawstwa

Odwieczny dylemat treści i zakresu, w wypadku Kulturoznawstwa można przedstawić analizując dwie relacje. W ramach nauki bardzo ogólnej dziedziny, zyskuje się bardzo szeroką wiedzę humanistyczną. Wiemy jednak, że objętość tworzy się poprzez iloczyn dwóch wymiarów - szerokości i wysokości, choć w wypadku wiedzy łatwiej mówić o głębokości. Ogólne studia to szeroka i raczej płytka wiedza. Studia specjalistyczne to wiedza w bardzo wąskim zakresie, za to niezwykle głęboka, wnikliwa i szczegółowa.

Recepta na sukces dla osób zainteresowanych Kulturoznawstwem

Zastanawiając się nad podjęciem studiów kulturoznawczych warto wziąć sobie do serca powyższe rozważania. Jeżeli uświadomisz sobie uwarunkowania, w których zyskiwać będziesz wiedzę i umiejętności, będziesz w stanie tak pokierować swoją edukacją i karierą, aby rynek pracy stał się dla Ciebie miejscem sukcesów. Musisz mieć świadomość, że same studia dadzą Ci wiedzę ogólną i szeroką, a swoje miejsce w tej dziedzinie i w związku z tym na rynku pracy będziesz musiał znaleźć sam. Wiąże się to z rozwojem zainteresowań i aktywnym poszukiwaniem swojej niszy podczas studiów.

Studia kulturoznawcze

Przejdźmy do charakterystyki samych studiów. Jakie przedmioty pojawiają się na Kulturoznawstwie? Bardzo trudno byłoby wymienić lub sensownie uporządkować wszystkie. Każda uczelnia samodzielnie tworzy program studiów. Poniższa lista ukazuje najciekawsze z przedmiotów, które można spotkać w programach studiów nad Kulturoznawstwem w Polsce:
  • kino;
  • popkultura;
  • filozofia sztuki;
  • historia kultury;
  • socjologia kultury;
  • analiza i interpretacja dzieła sztuki;
  • religia w kulturze zachodu.


Jak przebiegają studia na kierunku Kulturoznawstwo?

Nauka na Kulturoznawstwie tu uczestnictwo w seminariach, wykładach i ćwiczeniach, które realizowane są na terenie uczelni. Studenci w ramach nauki odwiedzają także wystawy, galerie, teatry i muzea.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->