logo WSPIA 2018Najnowszy VII Ranking Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita umieścił WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa na pierwszym miejscu, wśród niepublicznych uczelni, pod względem zdawalności absolwentów na wybrane aplikacje. W klasyfikacji ogólnej WSPiA znalazła się w ścisłej czołówce zaraz za dużymi warszawskimi uczelniami kształcącymi młodych prawników.

Dziennik Rzeczpospolita przygotowała Ogólnopolski Ranking Wydziałów Prawa siódmy raz. W tym roku sklasyfikowanych zostało łącznie dziewiętnaście niepublicznych Wydziałów Prawa oraz siedemnaście wydziałów działających w publicznych szkołach wyższych. Tegoroczny ranking przygotowany został na podstawie danych zweryfikowanych i opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Autorzy rankingu tłumaczą, że z analiz ośrodka wynika, że nigdzie na świecie nie istnieje inny jednolity system gromadzący na bieżąco dane na temat szkolnictwa wyższego i nauki na tak szeroką skalę.

Autorzy VII Rankingu Wydziałów Prawa oceniali poszczególne uczelnie w trzech kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. W tym roku brano również pod uwagę zdawalność absolwentów na wybrane aplikacje.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w tegorocznym VII Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Praktycznie we wszystkich kategoriach znalazła się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych kształcących na kierunku „prawo”. Lepsze od rzeszowskiej uczelni okazały się wyłącznie duże szkoły wyższe, działające w Warszawie i Krakowie.

Z Rankingu wynika, że WSPiA może pochwalić się najlepszą wśród nominowanych niepublicznych uczelni prawniczych zdawalnością na aplikacje. W tej kategorii pierwszym miejscem podzieliła się z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie. Autorzy Rankingu bardzo wysoko ocenili także potencjał naukowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (5 miejsce) oraz jakość kształcenia studentów na kierunku „prawo” (6 miejsce).

Warto tu także pochwalić się osiągnięciem studentów kierunku „prawo” pracujących w Studenckim Biurze Porad Prawnych. Klinika Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zajęła trzecie miejsce w rankingu studenckich poradni prawnych przygotowanym wspólnie przez Rzeczpospolitą oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jest to awans w stosunku do ubiegłego roku o trzy miejsca. Autorzy tej części rankingu docenili m.in. standardy pracy studentów, działalność dodatkową oraz pozycję, jaka poradnia zajmuje w strukturze Uczelni.

Obiektywne Rankingi o WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
Jest to kolejny po Ranking Wydziałów Prawa, który pokazuje, że studia prawnicze w WSPiA prowadzone są na najwyższym poziomie, a absolwenci Uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Warto przypomnieć o wysokiej lokacie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w XII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej. W dwóch kategoriach tego Rankingu: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej.

Z kolei według przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) 93 procent absolwentów studiów prawniczych w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki. Pod względem zarobków zaraz po studiach absolwenci „prawa” w WSPiA otrzymują pensję w wysokości prawie 2550 zł (I miejsce w regionie) i najszybciej w regionie znajdują pracę na etacie. Zajmuje im to niecały miesiąc.

Prawo w WSPiA
WSPiA kształci studentów na Podkarpaciu od ponad 20 lat. W tym czasie uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Wśród wykładowców są praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i przedstawicieli biznesu. Warto podkreślić, że WSPiA zatrudnia aż 6 sędziów NSA, najwięcej spośród wszystkich wydziałów Prawa w Polsce. Od 2011 r. Uczelnia jako jedyna na Podkarpaciu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji prowadzi jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Kandydatom na studia proponuje wiele nowych rozwiązań m.in. mocne upraktycznienie zajęć dydaktycznych oraz dwa profile kształcenia. Pierwszy profil adresowany jest do osób chcących zdawać na wybraną aplikację. Drugi dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.). Dodatkowo kandydaci na studia mogą wybrać jedną z indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->