logo WSPIA 2018Cztery najlepsze kierunki studiów, kilkanaście specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy „EDR-SBS”. Tak wygląda propozycja Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla tegorocznych maturzystów. Rekrutacja kandydatów na studia w nowym roku akademickim rozpoczęła się w piątek, 1-ego czerwca 2018 r.

Nowoczesna Uczelnia
WSPiA to także jedyna uczelnia na Podkarpaciu, która wprowadza nowoczesne i innowacyjne sposoby nauczania i sprawdzania wiedzy nazwane „Edukator” i „Step By Step”. Jest to alternatywa dla tradycyjnej sesji.
- „Edukator” to asystent studenta on-line, w którym znajdują się przygotowane przez wykładowcę materiały potrzebne do nauki danego przedmiotu.
- „Step By Step” jest to system polegający na zbieraniu przez studentów od początku semestru punktów za odpowiedzi na pytania testowe, pytania problemowe oraz różne formy aktywności naukowej, w tym m.in. udział w konferencjach lub działalność w kołach naukowych. Student sam decyduje, na jaką ocenę chce zapracować, bowiem zależy ona od liczby zebranych przez niego punktów.
PLAKAT 2018 RGB portal
Dlaczego warto wybrać WSPiA?
WSPiA może pochwalić się tym, że blisko 90 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA rozpoczyna pracę po ukończeniu studiów. Tak wynika z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to prawie 82 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, blisko 65 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!

Co studiować w WSPiA?
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje studia na czterech różnych kierunkach. Pierwsze dwa to „administracja // zarządzanie”. Jest to nowy sposób studiowania. Pierwszy rok jest ogólny. Dopiero po pierwszym roku wybierasz czy bardziej interesuje Cię „administracja”, czy „zarządzanie”. Na kierunku „administracja” możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Do wyboru jest 10 różnych specjalności takich jak:
· administracja celna i skarbowa,
· administracja publiczna,
· e-administracja,
· administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
· organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,
· stosunki międzynarodowe,
· zarządzanie zasobami ludzkimi,
· zarządzanie transportem – spedycją – logistyką,
· administrowanie firmą
· finanse i rachunkowość.

W przypadku „zarządzania” możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. W tym przy do wyboru masz cztery specjalności:
· zarządzanie turystyką,
· zarządzanie w biznesie,
· zarządzanie finansami
· zarządzanie zasobami ludzkimi.
Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „zarządzanie” możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”. Szczegóły dotyczące kierunku „administracja // zarządzanie” znajdziesz tutaj.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu i jedną z nielicznych uczelni w Polsce, która oferuje studia drugiego stopnia na tym kierunku. Studia na tym kierunku pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Do wyboru masz 6 specjalności:
· Cyberbezpieczeństwo,
· Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego,
· Kryminalistyka i kryminologia,
· Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,
· Zarządzanie kryzysowe
· Bezpieczeństwo narodowe.

Szczegóły dotyczące kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz tutaj.

Prawo

W ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku „prawo” studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia. Pierwsza to Ścieżka Aplikacyjna uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Druga - Ścieżka Kształcenia Ogólnego to propozycja dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, lecz nie jest wymagane zdanie egzaminu aplikacyjnego. W ramach studiów prawniczych w WSPiA możesz także wybrać jedną z czterech indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie. Zajęcia na ścieżkach prowadzone są od 8 semestru. Szczegóły dotyczące studiów na kierunku „prawo” znajdziesz tutaj.
WSPiA RekrutacjaRekrutację na studia rozpoczęto 1 czerwca 2018 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie dla kandydatów na studia.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->