logour19 lutego 2018 r. w biurze Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy UR i Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Ze strony UR porozumienie podpisał prof. Sylwester Czopek, Rektor UR. W imieniu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie porozumienie sygnował Dyrektor – kom. Grzegorz Skowronek.
- Pozyskiwanie partnerów takich jak Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie jest ważne dla Uniwersytetu, ponieważ dzięki takiej współpracy oferowane studentom wykształcenie jest pełniejsze o aspekt praktyczny oparty na realnym doświadczeniu służb odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo ekonomiczne kraju- potwierdza prof. Sylwester Czopek, Rektor UR.
Strony porozumienia wyraziły wolę współpracy pomiędzy reprezentowanymi instytucjami dotyczącej realizacji istotnych celów dydaktycznych i naukowych. Główną ideą wspólnego działania jest łączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej wynikających z zadań realizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie z procesem dydaktycznym realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski. UR zobowiązuje się m.in. do:
  • inspirowania tematyki badań naukowych związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania przestępczości ekonomicznej,
  • popularyzowaniem idei edukacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochroną interesów ekonomicznych państwa w środowisku akademickim.
 DSC1557
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zobowiązuje się m.in. do:
  • wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych,
  • udziału w tematycznych spotkaniach, np. w zakresie konsultacji programów kształcenia,
  • współudziału w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów.
- Z naszej strony oparcie w instytucji szkolnictwa wyższego pozwala na pełniejszą analizę podejmowanych działań i wyznaczanych celów - przyznaje Dyrektor IAS w Rzeszowie, kom. Grzegorz Skowronek. - Dodatkowym efektem jest możliwość pozyskiwania nowych, dobrze przygotowanych pracowników, którzy odebrali sprofilowane wykształcenie – dodaje Grzegorz Skowronek.

 DSC1560
Jak studiuje się na Uniwersytecie Rzeszowskim?
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->