wspia rzeszow przemysl logoWSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia VII edycję Seminarium Doktoranckiego z zakresu nauk prawnych. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2017 r. Seminarium to propozycja dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych. WSPiA to jedyna na Podkarpaciu uczelnia, która posiada takie uprawnienia.

Według prof. Andrzeja Zolla, wykładowcy WSPiA prowadzone od kilku lat Seminarium Doktoranckie przyczynia się do podnoszenia kompetencji zawodowych osób wykonujących zawody prawnicze. – W Seminarium prowadzonym przez WSPiA uczestniczy około 100. Są to prokuratorzy, policjanci, sędziowie i biegli sądowi niemający wcześniej – przed uzyskaniem przez WSPiA uprawnień doktorskich – możliwości opracowania i obrony prac doktorskich na Podkarpaciu. Satysfakcja z prowadzenia zajęć z tymi osobami jest tym większa, że przygotowują rozprawy doktorskie prezentujące wysoki poziom merytoryczny – zaznacza prof. Andrzej Zoll, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Uzyskanie przez WSPiA uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych było możliwe dzięki zbudowaniu przez uczelnię znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej. Kadra ta składa się zarówno z wybitnych profesorów będących krajowymi liderami w swoich dyscyplinach, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego. W tej pierwszej grupie jest m.in. profesor Andrzej Zoll – jeden z najwybitniejszych polskich prawników oraz profesor Jan Szreniawski – wybitny specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Rekrutacja trwa! W roku akademickim 2017/2018 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia VII już edycję Seminarium Doktoranckiego. Podania o przyjęcie można składać do 30 listopada 2017 r. Seminarium Doktoranckie przeznaczone jest głównie dla absolwentów kierunku „prawo”, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł magistra.

Seminarium Doktoranckie w WSPiA trwa 3,5 roku. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.
WSPiA Inauguracja 21
Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych konwersatoriów, zajęć specjalizacyjnych prowadzonych w katedrach oraz indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym. Dodatkowo słuchacze Seminarium uczestniczą w warsztatach i konferencjach naukowych. Mają również możliwość publikowania w swoich czasopismach naukowych: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych publikacjach WSPiA.


Więcej informacji o WSPiA znajdziesz tutaj.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->